Η επίδραση του φυσικού ζεόλιθου στις στρουθοκαμήλους

Ngorongoronov 77DB

Διδακτορική διατριβή. Συγγραφέας: Δεδούση, Αννα Σπ.Η. Επιβλέπων: Τσερβένη-Γούση, Αγγελική, καθ. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών, Τμήμα Κτηνιατρικής, 2009.ατρ
Η εργασία αυτή είχε ως σκοπό τη μελέτη της επίδρασης του φυσικού ζεόλιθου κλινοπτιλόλιθου σε χαρακτηριστικά της αναπαραγωγικής ικανότητας της στρουθοκαμήλου και στις αποδόσεις των αναπτυσσόμενων πτηνών.
Συμπεράσματα : 

  • Η ενσωμάτωση του κλινοπτιλόλιθου στο σιτηρέσιο των γεννητόρων στρουθοκαμήλου σε ποσοστό 1,5% αυξάνει το βάρος του λευκώματος των αυγών ενώ, η προσθήκη του στην τροφή τους σε ποσοστό 2,5% έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή αυγών με εντονότερο χρωματισμό λεκίθου και με χαμηλότερο βάρος κελύφους.
  • Οι μεταβολές αυτές στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των αυγών στρουθοκαμήλου, ενδέχεται να έχουν θετική επίδραση στην ποιότητα των εκκολαπτόμενων νεοσσών βελτιώνοντας το ανοσοποιητικό τους σύστημα και διευκολύνοντας την έξοδό τους από το αυγό, μειώνοντας έτσι τα ποσοστά όψιμης εμβρυϊκής θνησιμότητας τα οποία οφείλονται στην αδυναμία των εξασθενημένων νεοσσών στρουθοκαμήλου να σπάσουν το σκληρό κέλυφος του αυγού.
  • Επιπλέον, κανένα από τα δύο ποσοστά κλινοπτιλόλιθου που χρησιμοποιήθηκαν δεν επηρεάζει αρνητικά τις αποδόσεις των πτηνών (αυγοπαραγωγή, γονιμότητα και εκκολαπτικότητα των αυγών και εμβρυϊκή θνησιμότητα).
  • Επιπλέον, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι η προσθήκη κλινοπτιλόλιθου στις φωλιές των στρουθοκαμήλων μειώνει το μικροβιακό φορτίο του κελύφους βελτιώνοντας έτσι τις συνθήκες γέννησης των αυγών. Αντίθετα, από τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν φαίνεται πως η άμμος ευνοεί την ανάπτυξη των μικροβίων πάνω στο κέλυφος των αυγών στρουθοκαμήλου.
Πρόταση :
  • Για τους λόγους αυτούς προτείνεται η ενσωμάτωση του εγχώριας προέλευσης φυσικού ζεόλιθου κλινοπτιλόλιθου στο σιτηρέσιο των γεννητόρων στρουθοκαμήλου σε ποσοστό είτε 1,5% είτε 2,5%.
  • Επίσης, προτείνεται η προσθήκη του κλινοπτιλόλιθου ή του συνδυασμού κλινοπτιλόλιθου με άμμο στις φωλιές των γεννητόρων στρουθοκαμήλου καθώς η χρήση των υλικών αυτών έχει θετική επίδραση στα περισσότερα από τα χαρακτηριστικά της αναπαραγωγικής ικανότητας των στρουθοκαμήλων που μελετήθηκαν.
  • Τέλος, προτείνεται η τοποθέτηση κλινοπτιλόλιθου μέσα στους θαλάμους ανάθρεψης των νεοσσών στρουθοκαμήλου όταν η φόρτιση είναι ίση ή υπερβαίνει τους 4 νεοσσούς/ m2 καθώς διαπιστώθηκε πως έχει θετική επίδραση στις αποδόσεις των νεοσσών.
[gview file=”http://www.zeolithos-ellada.gr/wp-content/uploads/2013/07/dedousi.pdf”]