Διατροφή φυσικού ζεόλιθου σε όρνιθες και αποτελέσματα

Συγγραφέας: Κλησιάρχη, Αποστολία Ευαγγέλου
Ημ/νία έκδοσης: 2009
Σχολή/Τμήμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Βιολογίας
Επιβλέπων: Ντότας, Δημήτριος.

Για τη μελέτη των αποδόσεων και των χαρακτηριστικών του σφαγίου κρεοπαραγωγών ορνιθίων, στα σιτηρέσια των οποίων προστέθηκαν τρία (3) επίπεδα φυσικού ζεόλιθου ή ένα (1) εμπορικό σκεύασμα προσροφητικό μυκοτοξινών, διεξήχθη ένα πείραμα συγκριτικής διατροφής με 480 συνολικά ορνίθια, τύπου Ross, ηλικίας νεοσσού ημέρας, μέχρι την ηλικία των 42 ημερών.

Συμπεράσματα : 

  • Το τελικό σωματικό βάρος και ο ρυθμός ανάπτυξης των ορνιθίων  ήταν σημαντικά μεγαλύτερα.
  • Η καλύτερη εκμετάλλευση τροφής παρατηρήθηκε στις επεμβάσεις με τα υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής ζεόλιθου  ,  σε σύγκριση με τις υπόλοιπες επεμβάσεις.
  • Το χρώμα του σφαγίου, στο στήθος και το μηρό, ήταν προοδευτικά ανοιχτότερο με την αύξηση της περιεκτικότητας του σιτηρεσίου σε ζεόλιθο.
  • Η περιεκτικότητα των περιττωμάτων των ορνιθίων σε υγρασία δεν επηρεάστηκε.  Αντίθετα,  η προσθήκη ζεόλιθου και προσροφητικού μυκοτοξινών συνέβαλαν σε σημαντική μείωση της υγρασίας της στρωμνής.
  •  Τέλος,  η αντοχή του μηριαίου οστού στη θραύση αυξήθηκε σημαντικά στις επεμβάσεις που περιείχαν ζεόλιθο.

[gview file=”http://www.zeolithos-ellada.gr/wp-content/uploads/2013/07/klisiarxis.pdf”]