Διατροφή γαλουχούμενων μόσχων με ζεόλιθο

Διδακτορική διατριβή, Συγγραφέας: Πουρλιώτης, Κωνσταντίνος Δ., Επιβλέπων: Καρατζιάς, Χαρίλαος, καθ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Κτηνιατρική Σχολή.

Γαλούμενος μόσχοςΤο αντικείμενο της συγκεκριμένης πειραματικής εργασίας, είναι η διερεύνηση της επίδρασης που έχει στην απορρόφηση των ειδικών κατά της E.coli αντισωμάτων στην υγεία και τις αποδόσεις των γαλουχούμενων μόσχων η προσθήκη κλινοπτιλόλιθου στο πρωτόγαλα και το γάλα κατά τους δύο πρώτους μήνες της ζωής τους.

 

 

Συμπεράσματα :

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι η προσθήκη κλινοπτιλόλιθου σε ποσότητες τόσο 1, όσο και 2 g/kg Σ.Β. στο πρωτόγαλα και το γάλα γαλουχούμενων μόσχων βελτιώνει σημαντικά (Ρ≤0,05) την απορρόφηση των ειδικών κατά της E.coli αντισωμάτων και μειώνει σημαντικά τα ποσοστά εμφάνισης κολιβακιλλικής διάρροιας (Ρ≤0,05) και δεν επηρεάζει σημαντικά (Ρ>0,05) τις συγκεντρώσεις των Ca, P, K, Na, Zn, Cu, Fe

 

[gview file=”http://www.zeolithos-ellada.gr/wp-content/uploads/2013/07/Pourliotis.pdf”]