Χημική Ανάλυση Ζεόλιθου

Η ποιότητα ζεόλιθου που εμπορεύομαστε είναι ανώτερης ποιότητας.
Ως απόδειξη αυτού είμαστε οι μόνοι δημοσιεύουμε τις χημικές αναλύσεις του.
931

χημικα στοιχεια ζεολιθου

 

 

ζεόλιθος πορώδης